31.07.2009

Konferencja „Nekropolia Gulagu: Miejsca polskiej pamieci w Republice Komi”

23–24 czerwca 2009 r. w mieście Inta (Republika Komi) odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Nekropolia Gułagu: Miejsca polskiej pamięci w Republice Komi”.Seminarium zorganizował Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu we współpracy z Naukowo-Informacyjnym Centrum „Memoriał” z Sankt Petersburga, Społeczną Fundacją „Pokajanie” Republiki Komi oraz Krajoznawczym Muzeum miasta Inta.

Konferencję przygotowano w ramach realizowanego od 2008 r. przez konsulat

programu informacyjno-badawczego „Losy Polaków w północno-zachodniej Rosji”.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji kulturalnych i oświatowych z miast Republiki Komi, zaangażowani w opracowanie historii Gułagu i poszukiwania śladów polityki represji ZSSR na terenie Republiki Komi. Jako eksperci wystąpili: A. Dembowska (wicekonsul, KG RP w Petersburgu), I. Flige (dyrektor NIC „Memoriał”, St. Petersburg), A. Daniel (organizacja „Memoriał”, Moskwa), M. Rogaczow (dyrektor Fundacji „Pokajanie”, Syktywkar). W programie konferencji znalazły się wystąpienia dot. historii systemu łagrów w Komi, losów więźniów i przesiedleńców narodowości polskiej, jak również omówienie metodyki dokumentacji pozostałości po Gułagu – cmentarzy, mogił zbiorowych, zabudowań obozowych, rezultatów pracy więźniów (kolej, budynki, instalacje, fabryki, kopalnie). Uczestnicy konferencji odwiedzili tzw. Pierścień Pokory, tj. miejsca masowych pochówków więźniów obozów w mieście Inta. Wśród odwiedzonych miejsc pamięci znalazły się krzyże i pomniki ustanowione w pamięć o więźniach narodowości litewskiej, łotewskiej, żydowskiej oraz polskiej (indywidualna mogiła Józefa Dzięgielewskiego, zm. 20.12.1941).

 

Źródło:Biuletyn Polonijny MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH, Numer 7 / 2009

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”