Aktualności

18.09.2009

Forum Regionów Polski i Rosji

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wziął udział 18 września 2009 r. w Moskwie w Forum Regionów Polski i Rosji. Spotkał się także z przewodniczącym Zgromadzenia Federalnego Rady Federacji Rosyjskiej (wyższej izby rosyjskiego parlamentu) Siergiejem Mironowem.

Marszałkowi Senatu towarzyszyła grupa senatorów: Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Mariusz Witczak, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Janusz Rachoń, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Europejskich, Władysław Ortyl, zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Janusz Sepioł, zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

W obradach Forum Regionów uczestniczyli również ministrowie rozwoju regionalnego Polski Elżbieta Bieńkowska oraz Rosji Wiktor Basargin, a także polski wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Kremer i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Piotr Stachańczyk oraz marszałkowie polskich województw i reprezentanci rosyjskich regionów.

Marszałek Senatu podkreślił w swym wystąpieniu, że kontakty między rządami Polski i Rosji powinny być uzupełnione ożywionymi kontaktami na szczeblu regionalnym. "Dobrze, żeby było ich jak najwięcej. Forum jest krokiem na drodze do trwałych fundamentów zaufania między narodami" - powiedział.

Borusewicz jako przykład udanej współpracy między samorządami obu krajów podał relacje, jakie utrzymują nasze województwa z obwodem kaliningradzkim. "Życzyłbym sobie żeby więcej regionów Polski i Rosji tak dobrze ze sobą współpracowały" - powiedział marszałek.

Biorący udział w Forum przedstawiciele regionów z Polski i Rosji debatowali w ramach trzech tematycznych "okrągłych stołów". Pierwszy z nich dotyczył współpracy w dziedzinie edukacji, nauki, kultury i sportu, kolejne były poświęcone możliwościom ekonomicznego rozwoju partnerstwa regionów oraz współpracy przy realizacji międzyregionalnych projektów realizowanych pod patronatem Unii Europejskiej.

Zebrani na Forum Regionów Polski i Rosji w Moskwie mając na uwadze znaczenie współpracy między polskimi województwami i rosyjskimi regionami dla rozwoju stosunków pomiędzy Polską a Rosją postanowili patronować prezentacjom możliwości gospodarczych regionów obu państw oraz organizować cykliczne spotkania Forum Regionów Polski i Rosji, które będą się odbywać w tych krajach na przemian. Forum Regionów Polski i Rosji odbyło się po raz pierwszy. Jego pomysłodawcami byli marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz i przewodniczący Rady Federacji Sergiej Mironow. Inicjatywie patronują Senat RP i rosyjska Rada Federacji.

Dotychczas 11 spośród 16 polskich województw zawarło dwustronne porozumienia o współpracy w różnych dziedzinach z 21 regionami i ponad 50 miastami rosyjskimi.

 

Źródło: www.senat.gov.pl

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”