Aktualności

27.01.2021

76. Rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz

7 stycznia 1945 r. żołnierze radzieccy 60. armii I Frontu Ukraińskiego dowodzonego przez Iwana Koniewa wkroczyli do niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. W obozie macierzystym Auschwitz I, w Auschwitz II (Birkenau) i w Auschwitz III (Monowitz) wyzwolenia doczekało zaledwie 7 tys. więźniów. Większość Niemcy zdołali wyprowadzić na zachód w marszach śmierci.

27 stycznia jest obchodzony po raz szesnasty jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Święto zostało uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2005 r. dla uczczenia pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej.

OFIARY AUSCHWITZ
1,3 mln deportowanych 20 narodowości. 400 tys. z nich zostało zarejestrowanych i osadzonych w obozie koncentracyjnym jako więźniowie. Żydzi stanowili 85% wszystkich deportowanych i 90% ogółu zamordowanych.

1,1 mln zamordowanych. 900 tys. Żydów zamordowanych w komorach gazowych natychmiast po przybyciu do obozu.
Z 400 tys. zarejestrowanych w obozie więźniów śmierć poniosła połowa — 200 tys. osób, w tym prawie 100 tys. Żydów, 64 tys. Polaków, 21 tys. Romów, 14 tys. radzieckich jeńców wojennych i ponad 10 tys. więźniów innych narodowości.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”