Aktualności

10.10.2021

X Ogólnorosyjskie Dyktando z Języka Polskiego

Zapraszamy do udziału w X Ogólnorosyjskim Dyktandzie z Języka Polskiego poświęconym 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida, wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika i myśliciela.

16 października 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się X Ogólnorosyjskie Dyktando z Języka Polskiego poświęcone 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida zorganizowane przez FPANK „Kongres Polaków w Rosji” przy wsparciu Ambasady RP w Rosji, Rady przy Prezydencie FR ds. Stosunków Narodowościowych oraz Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego (RGGU) (przed 1918 r. — Wolny Uniwersytet im. Alfonsa Szaniawskiego).

Celem Dyktanda jest popularyzacja języka polskiego i polskiej kultury wśród rosyjskiego społeczeństwa i zachowanie tożsamości i języka ojczystego wśród Polaków w Rosji.

Impreza będzie się składała z dwóch części: dyktandа oraz odczytu studentki trzeciego roku polonistyki RGGU Anny Riepszy pt. „Элементы латинской и итальянской культур в творчестве Циприана Камиля Норвида” („Odgłosy kultury łacińskiej i włoskiej w twórczości Cypriana Kamila Norwida”) z recytacją wierszy Poety.

W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią SARS-CoV-2 dyktando w tym roku będzie mogło pisać w auli Uniwersytetu nie więcej niż 50 osób. Uczestników z regionalnych polonijnych organizacji, a także miłośników kultury i języka polskiego, studentów z rosyjskich uczelni oraz moskiewską Polonię zapraszamy do udziału online.

Odręcznie napisany tekst dyktanda prosimy sfotografować i w ciągu 5 minut wysłać na adres poczty elektronicznej dyktando_polskie.moskwa@mail.ru Po sprawdzeniu prac komisja ogłosi wyniki na stronie internetowej www.poloniarosji.ru Nagrody i dyplomy zostaną wręczone zwycięzcom osobiście lub przesłane pocztą.

 Dyktando odbędzie się w sobotę 16 października 2021 r. w godz. 11.00 — 13.30 w budynku RGGU. Adres: Moskwa, ul. Czajanowa 15, aula centralna nr. 227. Stacja metra Nowosłobodskaja

Obowiązuje uprzednie zgłoszenie chęci osobistego udziału w imprezie (zostanie wpuszczonych maks. 50 osób wg. wcześniej sporządzonych list). O godz. 10.30 rozpocznie się rejestracja uczestników. Trzeba mieć przy sobie maseczkę i dowód tożsamości.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres laetare@yandex.ru i konpolros@mail.ru
 Мероприятие состоится 16 октября 2021 г. с 11:00 — 13:30 в центральной аудитории № 227 Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) по адресу Москва, ул. Чаянова, д. 15. аудитория Центральная № 227. Станция метро «Новослободская».

Для личного участия в диктанте необходима предварительная регистрация (не более 50 человек). Регистрация для записавшихся заранее участников начнется в 10:30. Вход в РГГУ строго по спискам. При себе необходимо иметь паспорт и маску.

Дополнительные вопросы просим направлять на адрес электронной почты laetare@yandex.ru и konpolros@mail.ru.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”