Aktualności

23.10.2021

Debaty Polonijne w Moskwie

22 października 2021 roku w sali konferencyjnej moskiewskiego „Domu Narodowości” odbyły się Debaty Polonijne. Inicjatywa miała na celu omówienie działalności polonijnej w kontekście polityki narodowościowej Federacji Rosyjskiej. Moderatorem debat była prezes FPANK „Kongres Polaków w Rosji” Halina Subotowicz-Romanowa.

W spotkaniu aktywnie uczestniczyła młodzież Moskiewskej Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Dom Polski”. Podczas obrad poruszono problemy nauczania języka polskiego i opieki nad miejscami pamięci narodowej na terenie Rosji, mówiono o dbaniu o dobre imię Polaka i wizerunek Polski i o promowaniu polskiej kultury. Podkreślono konieczność aktywniejszej współpracy z innymi narodami zamieszkującymi Rosję, m. in. udział w konkursach, festiwalach twórczości i innych wydarzeniach.
 
Wysunięte pomysły w przyszłości mają pomóc w usprawnieniu działalności polonijneh w zakresie poruszonych zagadnień w Moskwie.
Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”