Aktualności

06.05.2022

Spotkanie z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

5 maja 2022 roku w Ambasadzie RP w Moskwie na zaproszenie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej Krzysztofa Krajewskiego i Małżonki Aldony Krajewskiej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dnia Polonii i Polaków za Granicą i Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Na spotkaniu byli obecni kierownik Wydziału Konsularnego Sławomir Łuczak, konsul RP Anna Domska-Łuczak, prezes FPANK „Kongres Polaków w Rosji” Halina Subotowicz-Romanowa, prezes Moskiewskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Dom Polski” Ewelina Szyszkowa, reprezentanci środowisk polonijnych z moskiewskiego okręgu konsularnego obejmującego większość regionów europejskiej części Rosji.

Uroczystość była jednym z pierwszych takich wydarzeń po długiej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 i przebiegła w ciepłej, radosnej atmosferze. Była też okazją do wyrażenia wdzięczności za nieustające wsparcie Polaków w Rosji przez Ambasadę RP i szerzej przez Państwo Polskie. Takie zaangażowanie i opieka w wymiarze symbolicznym pomagają odczuć przynależność do wspólnoty narodu polskiego, w praktycznym zaś wymiarze przyczyniają się do zachowania języka polskiego i polskiej tradycji tysiące kilometrów od polskich granic.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”