Новости

23.11.2021

Wieczór Baczyńskigo w Moskwie

21 listopada 2021 r. w Domu Polskim w Moskwie odbyło się spotkanie poświęcone twórczości polskiego poety okresu wojennego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, podchorążego Armii Krajowej, jednego z przedstawicieli pokolenia Kolumbów. W czasie okupacji związany był z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”. Zginął w czasie Powstania Warszawskiego jako żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej.

Podczas imprezy rozbrzmiewały wiersze poety i pieśni skomponowane do jego poezji w wykonaniu członków Moskiewskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Dom Polski”. Wykład o twórczości poety wygłosiła filolog Lilia Goszowska.

Podczas spotkania wręczono kwiaty uczestniczkom Powstania Warszawskiego i wieloletnim działaczkom Domu Polskiego w Moskwie Krystynie Olchowej i Ludwice Turowskiej, dla których uczczenia zorganizowano to wydarzenie.

W spotkaniu uczestniczyli również Radca Minister, zastępca Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej pan Jacek Śladewski, Konsul RP, radca, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Moskwie pan Sławomir Łuczak i prezes FPANK „Kongres Polaków w Rosji” pani Halina Subotowicz-Romanowa.

Po koncercie goście kontynuowali rozmowę przy herbacie.

Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Zdjęcia: Wasyli Makiejew, MNKAP „Dоm Polski w Moskwie”

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”