Объявления

„Łączy nas Polska” — nowy projekt Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

03.10.2020 12:00

„Łączy nas Polska” to projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, dedykowany młodzieży studiującej w Polsce.

Kto może wziąć udział: młodzież studiując w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku.

Cel: integracja środowisk akademickich

Zaplanowane działania: zorganizowanie spotkań przez młodzieży we wskazanym mieście i wypracowanie kilku propozycji projektów integrujących środowisko akademickie. Wybrany projekt zostanie skierowany do realizacji, a zespół, który go zrealizuje według przygotowanego wniosku i po osiągnięciu założonych rezultatów otrzyma nagrodę pieniężną.

Na zakończenie zostanie zorganizowana konferencja, na której spotkają się wszyscy uczestnicy i przedstawią zrealizowane projekty. Zespoły realizujące projekty otrzymają nagrody.

Rezultat: 5 projektów integrujących młodzież akademicką w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJETU

Projekt realizowany przez młodzież powinien zawierać następujące elementy:

— wskazane konkretne osoby/zespół realizujący zaproponowane i zatwierdzone działanie

— temat projektu - temat jest dowolny, może opierać się o talenty, zainteresowania, potrzeby uczestników projektu, ale na pewno musi mieć potencjał integrujący środowisko akademickie w wybrnym MIEŚCIE

— opis działania - opis powinien zawierać cel i sposób zrealizowania działania oraz liczbowo określoną grupę odbiorców.

— określony budżet na realizację projektu (maksymalna kwota to 5 000 PLN).

Budżet na realizację otrzymają projekty, w których weźmie udział co najmniej 50 osób z różnych uczelni w wybranym mieście, a projekt będzie realizowany w formie bezpośredniego spotkania lub wydarzenia w sieci.

Projekt, aby został uznany za zakończony musi zostać zrealizowany, a potwierdzeniem będzie dokumentacja w postaci opisu, listy obecności, zdjęć.

Uwaga!

5 zespołów, które zrealizują projekty w 5 ośrodkach, otrzyma nagrody pieniężne w kwocie po 3000 PLN.

Strona projektu

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”