Władze Kongresu

Prezes / Председатель

Halina Subotowicz‒Romanowa / Халина Суботович-Романова (Moskwa)

tel.: +7 495 231‒16‒38, faks: +7 495 231‒16‒39 e-mail: konpolros@gmail.com

Wice‒prezesi / Вице‒председатели:

Sergiusz Fiel / Cергей Филь (Tiumeń) 
tel./faks: +7 3452 32‒33‒82, +7 3452 75‒93‒91 e-mail: sfiel@yandex.ru 

Marina Łukas/ Марина Лукас (Jekaterynburg)
tel.: +7 904 161‒25‒32, e-mail: vlodmar@k66.ru 

Prezydium / Президиум:

Natalia Kopecka / Наталья Копецкая (Pietrozawodsk)

Stanisław Dumin / Станислав Думин (Moskwa)

Aleksandra Guziejewa / Александра Гузеева (Tomsk)

Maria Iwanowa / Мария Иванова (Ułan Ude)

Maria Starcewa / Мария Старцева (Perm)

Stanisława Afanasjewa / Станислава Афанасьева (Smoleńsk)

Wanda Seliwanowska / Ванда Селивановская (Orenburg)

Aleksander Sielicki / Александр Селицкий (Krasnodar)

Komisja Rewizyjna / Ревизионная комиссия:

Mirena Kopyłowa / Мирена Копылова (Briańsk) — przewodnicząca

Irena Degojewa / Ирина Дегоева (Żeleznowodsk)

Marina Sadykowa / Марина Садыкова (Ufa)

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”