Польша

Zamek Królewski na Wawelu

Zamek wawelski jest najważniejszym dokonaniem architektonicznym polskiego „złotego wieku”. Do dziś pozostaje symbolem splendoru dynastii Jagiellonów, która w XVI wieku była jedną z najpotężniejszych w Europie.  Zamek wawelski góruje nad Krakowem, jak niegdyś wawelski gród nad licznymi podgrodziami. Pierwsze ślady kamiennego palatium – siedziby władcy – datowane są na połowę XI w. W tym samym wieku stał się on główną rezydencją polskich królów. Kazimierz Wielki (1333 – 1370) nadał mu…

Wawel

Wzgórze wawelskie  jest symbolem polskiej historii. Każde polskie dziecko zaczyna swą edukację historyczną od legendy o Smoku Wawelskim. Każdy polski uczeń odbywa wycieczkę klasową do Krakowa, aby zwiedzić katedrę z grobami królewskimi i zamek z renesansowymi krużgankami, które znajdują się na wawelskim wzgórzu. Wzgórze wawelskie było zasiedlone od niepamiętnych czasów. Jest to miejsce suche, ale blisko rzeki, łatwe do obrony, ale i wygodne do zamieszkania. Słowianie zaiedlili je prawdopodobnie w…
 < 1 2
Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”