Польша

Alicja Wesołowska -Polska w oczach geografa

1. Wiadomości ogólne   1.1 Symbole narodowe GODŁO   1.2 Ustrój Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną, której władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, władzę wykonawczą – prezydent i rząd oraz sądowniczą – sądy i trybunały: Konstytucyjny i Stanu. Posłowie, senatorzy i przedstawiciele organów samorządowych wybierani są w powszechnych, tajnych, bezpośrednich, wolnych wyborach. Ustrojem ekonomicznym jest gospodarka wolnorynkowa oparta na konkurencji i swobodzie zawierania umów. Polska jest członkiem wielu ważnych organizacji międzynarodowych, takich jak: ONZ, Rada Europy, OECD…

Dom Chopina w Żelazowej Woli

Dwór w Żelazowej Woli to miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, wielkiego polskiego kompozytora, jednego z kilku zaledwie Polaków szeroko znanych na świecie. Jednak dwór ten, to także typowa siedziba szlachecka, jakich tysiące można było znaleźć jak Rzeczpospolita długa i szeroka. Dwór w Żelazowej Woli wpisuje się w wyobrażenia Polaków o siedzibie szlacheckiej. Jest to parterowy budynek  przykryty tzw. polskim dachem. Od frontu znajduje się ganek: trójkątny tympanon podparty przez dwie kolumny.…

Bazylika Archikatedralna pod wezwaniem św. Stanisława i św. Wacława

Katedra wawelska jest najbardziej znaną budowlą sakralną w Polsce. Jej wnętrze wypełniają rzeźbiarskie dzieła sztuki reprezentujące style od gotyku, aż po klasycyzm. W relikwiarzach spoczywają szczątki św. Stanisława biskupa - męczennika i św. Jadwigi królowej, a w krypcie – polskich królów i królowych: od Władysława Łokietka, aż po Augusta III Wettina. Katedra wawelska, oprócz pierwszoplanowej funkcji sakralnej, pełni rolę kroniki historii Polski. Dzieje ojczyste Polaków są w niej zapisane na…

Zamek Królewski w Warszawie

Zamek jest historyczną rezydencją polskich królów i prezydentów. Powstał w XV wieku, a w XX został doszczętnie zniszczony przez hitlerowców, a następnie odbudowany ze składek całego narodu. Jest jednym z symboli polskiej suwerenności. Początki Zamku Królewskiego w Warszawie sięgają XV w. Wówczas był on rezydencją książąt mazowieckich – lenników króla polskiego. Był to jeden z wielu gotyckich zamków z czerwonej cegły, które Piastowie mazowieccy budowali na swoich ziemiach. W roku…

Zamość

Zamość został założony przez hetmana i kanclerza Jana Zamoyskiego. Zamość był prywatnym miastem – twierdzą, której powstanie zostało zainspirowane przez renesansowy koncept miasta idealnego. Trzeba było człowieka wielkiej odwagi i pewności siebie by zrealizować go na peryferiach ówczesnej Europy. Zamość powstał według planów włoskiego architekta Bernardo Morando w latach 1578 - 1615. W obrębie siedmiobocznej twierdzy znalazło się miasto i rezydencja Jana Zamoyskiego. Przy kwadratowym rynku o boku długości 100…
 1 2 > 
Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”