15.09.2009

Uroczystość odsłonięcia kamienia upamiętniającego Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Jercewie

W dn. 11-15 września 2009 r. Podsekretarz Stanu Tomasz Merta przebywa w Sankt Petersburgu, Wołogdzie i Jercewie w Rosji.

W dn. 13 września 2009 r. Minister Tomasz Merta wziął udział w miejscowości Jercewo (Obwód Archangielski, północna Rosja) w ceremonii odsłonięcia obelisku upamiętniającego wybitnego polskiego pisarza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, więźnia miejscowego łagru w latach 1940-42, który w swoim dziele „Inny świat” opisał rzeczywistość obozową.

Projekt upamiętnienia został zrealizowany i sfinansowany przez Instytut Polski w Sankt Petersburgu i Departament Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu.

Wraz z Ministrem Tomaszem Mertą, w uroczystości odsłonięcia ze strony polskiej udział wzięli : Marta Herling-Grudzińska – córka Pisarza, Jerzy Bahr – Ambasador RP w Moskwie, Jarosław Drozd – Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu, Cezary Karpiński – Dyrektor Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu. Ze strony rosyjskiej obecni byli : Elena Kudriaszowa – Wicegubernator Obwodu Archangielskiego oraz przedstawiciele Administracji Obwodu Wołogodzkiego i władz Jercewa.

Kamień pamiątkowy z tablicą językach polskim i rosyjskim został umieszczony przy głównej ulicy Jercewa, obok płyty upamiętniającej ofiary reżimu stalinowskiego, a pochodzi z pobliskiego kamieniołomu, gdzie przez wiele lat pracowali więźniowie łagru. W programie wizyty zaplanowano również robocze spotkanie Ministra Tomasza Merty z Gubernatorem Obwodu Wołogodzkiego.

 

Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”