17.02.2022

Sprawozdania

Отчет об использовании финансов и имущества ВОО ФПНКА «Конгресс поляков в России» за 2021 год Всероссийская общественная организация Федеральная польская национально-культурная автономия «Конгресс поляков в России» (далее — Автономия) продолжает свою деятельность по адресу 123557, Москва, Большой Тишинский переулок, д.1. Ежегодное Совещание (очное) председателей полонийных организаций Автономии в 2021 г. не проводилось в связи с пандемией. Состав руководящего органа Автономии изменился в связи со смертью члена президиум Селивановской Ванды Яковлевлевны (Оренбург). Состав руководящего органа Автономии: Председатель Автономии — Романова Галина Брониславовна (Москва), является лицом, действующим без доверенности. Заместители председателя Автономии — Бласик Чеслав Януш (Петербург), Рогачикова Елена Анатольевна (Калининград), Филь…
01.12.2007

Informacja

Bieżące informacje z życia FPNKA „Kongres Polaków w Rosji” i organizacji członkowskich są publikowane w dziale „Aktualności”.  
Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”