16.05.2019

Konferencja „Polski Świat Rosyjskiego Człowieka” w Jarosławiu

W kwietniu 2019 roku Dom Polski w Jarosławiu zorganizował III Międzynarodową Konferencję „Polski Świat Rosyjskiego Człowieka”. Imprezy tego cyklu odbywają się od 2016 roku i mają sprzyjać rozwojowi naukowego, edukacyjnego i kulturalnego dialogu między Polską a Rosją.

W porównaniu z poprzednimi latami w obradach obok zawodowych historyków aktywnie brała udział młodzież szkolna i akademicka. W swoich wystąpieniach uczestnicy starali się pokazywać wpływ wydarzeń przeszłości na obecne stosunki polsko-rosyjskie.

Najmłodszą prelegentką była uczennica 8 klasy szkoły nr 3 w Jarosławiu Jelena Machnaczowa, która opowiedziała o polskich zapożyczeniach w języku rosyjskim (referat „Językowe skrzyżowania”).  Uczeń 10 klasy tejże szkoły Ilia Uszakow przedstawił przegląd problemów, specyfiki i prawidłowości stosunków polsko-rosyjskich w ciągu ostatnich czterystu lat („Polska i Rosja. Wspólne karty historii”)”. Aleksandra Wyrżykowska ze szkoły nr 37 opowiedziała o rosyjskich wpływach na polski portret sarmacki XVI — XVIII ww.

Studentka Uniwersytetu Jarosławskiego im. P. G. Demidowa, działaczka Domu Polskiego Natalia Monachowa przeprowadziła analizę stosunków obwodu jarosławskiego i województwa radomskiego w latach 80-tych XX wieku. Opowiedziała o nowych dokumentach archiwalnych oraz o umowie partnerskiej, na podstawie której odbywały się programy wymiany kulturowej i turystyka w tym okresie.

Prezes Domu Polskiego w Jarosławiu Swietłana Zajec, adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej Uniwersytetu Jarosławskiego im. P. G. Demidowa, szczegółowo przeanalizowała prasę polską w kwietniu 2019 roku określając obszary zainteresowań czytelników i stopień zainteresowania dziennikarzy stosunkami polsko-rosyjskimi.

Walerij Konowałow, członek Rosyjskiego Stowarzyszenia Historyków i Archiwistów, w swoim wystąpieniu poruszył temat działalności duchowej i pedagogicznej prawosławnego świętego Dymitra z Rostowa, który urodził się w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie został metropolitą Rostowskim i Jarosławskim (referat „Św. Dymitr z Rostowa a „kryzys” szkoły parafialnej pod koniec XVII wieku.”.

Członek prezydium Rosyjskiego Stowarzyszenia Ochrony Pomników Historii i Kultury Siergiej Kryłow opowiedział o historii i obecnym stanie majątku polskiego rodu Chrapowickich we wsi Bierieżki w obwodzie jarosławskim.

Pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Piotr Binder poruszył temat dynamiki stosunku Polaków do Rosjan w ostatnim ćwierćwieczu. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi Rosja staje się dla mieszkańców Polski egzotycznym krajem, którego tradycje i obyczaje są coraz mniej znane i zrozumiałe.

Podczas konferencji odbyło się wystąpienie zespołu polonijnego „Polskie kwiaty”, a jego kierowniczka Ludmiła Szyroczenkowa opowiedziała o polskich strojach ludowych.

Na konferencji byli obecni przedstawiciele władz regionu, m. in. doradca gubernatora ds. narodowościowych Aleksander Timczenko, kierownik wydziału relacji publicznych urzędu miasta Jarosław Siergiej Chitrow, przedstawiciel departamentu relacji publicznych administracji obwodu jarosławskiego Wiktor Szyrszow, a także współprzewodniczący jarosławskiego oddziału Zgromaczenia Narodów Rosji Boris Kołodiż.

W przyszłym roku organizatorzy planują poszerzyć zakres konferencji zapraszając badaczy z Polski i innych regionów, szczególnie młodzież.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”