10.11.2020

Sankt-Petersburski Polonijny Bieg Niepodległośći

8 listopada 2020 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia” w Sankt-Petersburgu odbył się III Bieg Niepodległości upamiętniający rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Polonijny Bieg Niepodległości jest szczególnym wydarzeniem, które z jednej strony ma na celu umacnianie więzi Polonii z Ojczyzną a z drugiej strony jest okazją do zorganizowania ciekawych imprez popularyzujących sport jako formę aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu.

W tym roku w Parku rodzinnego wypoczynku i ekoturystyki zebrało się około 150 naszych rodaków, aby wspólnie świętować Dzień Niepodległości. Po wystąpieniu Konsula Generalnego RP Grzegorza Ślubowskiego i symbolicznej części artystycznej wszyscy wyruszyli w trasę biegu. Wspólnie z przedstawicielami środowisk polonijnych Petrozawodzka, Nowgorodu Wielkiego i Kotłasu całymi rodzinami dzieci i dorośli petersburskiej Polonii pokonywali symboliczny dystans 1 918 metrów.

Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek, słodycze, gorąca herbata oraz kiełbaski z grilla i polski żurek. Tradycyjnie zorganizowano polonijną loterię z ciekawymi nagrodami. Dla wszystkich chętnych na wydzielonych boiskach przygotowano różnorodne gry i zabawy zręcznościowe.

Czesław Błasik
Zdjęcia: Denis Szczegłow

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”