06.06.2022

Spotkanie Ambasadora RP w Rosji z Polonią w Kaliningradzie

W czerwcu 2022 roku ramach wizyty w Obwodzie Kaliningradzkim Ambasador RP w Rosji Krzysztof Krajewski spotkał się ze środowiskami polonijnymi i polskim duchowieństwem katolickim tego regionu.

3 czerwca w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miejscowej Polskiej Narodowościowo-Kulturalna Autonomii Kaliningradu „Polonia” (prezes Elena Rogaczykowa), a także lokalnych organizacji: Domu Polskiego im. Jana Pawła II w Znamiensku, Domu Polskiego w Czerniachowsku, Stowarzyszenia Polonijnego w Kaliningradzie „Królewczanie”, Polesskiej Rejonowej Organizacji Społecznej „Stowarzyszenie Kultury Polskiej „Królowa Jadwiga”, Stowarzyszenia Polonijnego „Związek Młodzieży „Polonez” i Wspólnoty Kultury Polskiej im. J. Kochanowskiego w Oziorsku. Ambasador RP złożył także gratulacje ks. Władysławowi Urbanowiczowi z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa.

5 czerwca Ambasador Krajewski wraz z Konsulem Generalnym RP w Kaliningradzie i innymi członkami korpusu dyplomatycznego uczestniczył w Mszy św. z okazji Zielonych Świątek w Parafii pw. św. Wojciecha i złożył kwiaty na grobie ojca Jerzego Steckiewicza, budowniczego i pierwszego proboszcza kaliningradzkiego kościoła. W obchodach uczestniczyli członkowie Zespołu folklorystycznego Autonomii Polaków „Polonia” P.O.L.S.K.A. Zatańczyli Trojaka pod oklaski zebranych gości.

Podczas wizyty upamiętniono ofiary byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Hohenbruch (Gromowo) i złożono kwiaty pod pomnikiem Ofiar Marszu Śmierci pod Kaliningradem 1945 r. w mieście Jantarnyj i odwiedzono ośrodek w Kulikowie prowadzony przez siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika.

Zdjęcia: polonia39.com

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”