25.10.2009

125 rocznica konsekracji kościoła w Irkucku

W dniach 24-25 października 2009 r. odbyły się w Irkucku uroczystości związane ze 125. leciem ukończenia budowy oraz konsekracji „polskiego" kościoła rzymsko-katolickiego pw. Wniebowzięcia Najwiętszej Marii Panny. Z tej okazji 24 października w irkuckim kościele, który oficjalnie przynależy miejscowej Filharmonii Obwodowej (Sala organowa) i udostępniany jest wspólnocie parafialnej w celach religijnych, otwarto wystawę poświęconą historii kościoła pt. „ Kościół katolicki w Irkucku" oraz zorganizowano konferencję popularno-naukową, na którą złożyły się referaty: B. Szostakowicza - „Historia kościoła katolickiego w Irkucku", diakona Aleksieja z Lichenia - „Ksiądz Krzysztof Szwernicki jako długoletni proboszcz irkuckiej parafii" , I. Nowosiełowej i E. Szackich - „Polski…
25.10.2009

III Forum Polonijne w Kaliningradzie

24–25 października 2009 r. w Czerniachowsku odbyło się III Forum Polonijne, poświęcone dziedzictwu kulturowemu Polaków na terenach dzisiejszego obwodu kaliningradzkiego FR. Organizatorem Forum było Stowarzyszenie Dom Polski im. Fryderyka Chopina w Czerniachowsku, najbardziej aktywna  struktura polonijna w okręgu konsularnym. W obradach Forum wzięły udział przedstawiciele wszystkich organizacji polonijnych działających w obwodzie kaliningradzkim, władze miasta Czerniachowska i Rejonu czerniachowskiego, władze Węgorzewa i powiatu węgorzewskiego, przedstawiciele organizacji z Polski, w tym oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Węgorzewie, Fundacji „Dziedzictwo nasze”, Stowarzyszenia „Wspólnota Mazurska”, wolontariusze projektu „Młodzież w działaniu”. Honorowym gościem był senator Sławomir Sadowski. Pierwszego dnia Forum, w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej, odbyło…
21.10.2009

40 rocznica klubu „Wisla" w Irkucku

21 października 2009, w odrestaurowanym budynku Muzeum Historii Miasta Irkucka odbyła się uroczystość pt. „Po falach mojej pamięci", poświęcona jubileuszowi 40. lecia powstania Klubu miłośników języka polskiego „Wisła" . Jubileusz irkuckiego klubu „Wisła", którego pierwsze kroki w końcu lat 60 -tych XX w. związane były z działalnością Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, a na początku lat 90-tych część „wiślan" polskiego pochodzenia zdecydowała się utworzyć własną organizację polonijną pod nazwą Polskiej Autonomii Kulturalnej „Ogniwo", zgromadził zarówno dawnych członków „Wisły" jak i nowych członków „Ogniwa" Wśród gości byli obecni : konsul generalny Krzysztof Czajkowski wraz z pracownikami konsulatu, przedstawiciele Rządu Obwodu Irkuckiego, Naczelnik Wydziału…
11.10.2009

Konferencja „Przyszłość Szkoły Polonijnej"

Od 9 do 11 października 2009 roku w Malmö w Szwecji odbyła się międzynarodowa konferencja „Przyszłość Szkoły Polonijnej", zorganizowana przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, Zrzeszenie Organizacji Polskich w Szwecji oraz Konsulat Generalny RP w Malmö. Uczestniczyli w niej delegaci szkół i organizacji polonijnych, zajmujących się nauką języka polskiego, z dwunastu krajów - Belgii, Danii, Francji, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szkocji, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Wśród zaproszonych gości w konferencji udział wzięli m.in. Minister Edukacji Narodowej RP - Katarzyna Hall, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Jan Borkowski, przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP - Marek…
06.10.2009

Россияне спасли жизнь тяжелобольной 7-летней польки

В гематологии-1 Российской детской клинической больницы появилась девочка-полька из села Долгоруково Липецкой области. 1 июня в День защиты детей ей поставили диагноз лейкоз. Девочкина мама уже 25 лет как переехала в Россию. Только вот беда - гражданство у нее польское. Поэтому каждый день в российской больнице стоит для нее 13 500 рублей. Кристине, вообще-то, все равно, где лечиться. Она бы осталась и в своем родном Липецке. Но миелобластные лейкозы лучше лечить в Москве, а у Кристины - миелобластный лейкоз. Пришлось ехать в Москву. Первое время про деньги никто не говорил, Кристине было плохо, врачи сказали маме: «Надо скорее спасать вашу…
‹ First  < 183 184 185 186 187 >  Last ›
Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”