14.04.2024

Obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej

W dniach 5—10 kwietnia 2024 roku w Rosji odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 84. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 14. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, a także ofiar represji stalinowskich. We wszystkich wydarzeniach tradycyjnie wzięli udział członkowie organizacji polonijnych, a także przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego na czele z Ambasadorem RP w Rosji Krzysztofem Krajewskim.

5 kwietnia na cmentarzu Kniaź-Władimirskim we Włodzimierzu uczczono pamięć Jana Stanisława Jankowskiego, Prezesa Krajowej Rady Ministrów Polski Podziemnej, który skazany został w procesie szesnastu, zginął na dwa tygodnie przed zakończeniem odbywania kary i został pochowany w mogile zbiorowej blisko więziennych murów. Znicze zapalono na symbolicznej mogile polskiego premiera i innych ofiar represji stalinowskich; pomnik w tym miejscu został zniszczony przez nieznanych sprawców w 2023 roku.

9 i 10 kwietnia przedstawiciele organizacji polonijnych m. in. z Moskwy i Smoleńska, pracownicy Ambasady RP w Moskwie i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa odwiedzili Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu. Kwiaty złożono też pod krzyżem prawosławnym oraz pod pomnikiem na rosyjskiej części cmentarza i pod symboliczną brzozą w miejscu katastrofy lotniczej. W swoim przemówieniu Ambasador RP zacytował słowa św. Jana Pawła II: “Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro — Ojczyznę” i podkreślił, że te słowa przypominają nam o tym, że wspólnie stajemy przed zadaniem nie tylko upamiętnienia tych, którzy odeszli, ale także głębokiej refleksji.

W Petersburgu członkowie ROS “Kongres Polaków w Petersburgu” zapalili znicze na Cmentarzu w Lewaszowie na miejscu polskiego pomnika, który w 2023 roku został usunięty w nieznanych okolicznościach. Odbyła się też msza żałobna w bazylice pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Prospekcie Newskim.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”