Aktualności

07.05.2019

Życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

Warszawa, 25 kwietnia 2019

Drodzy Rodacy poza granicami kraju!
Szanowni Państwo!

Dzień Polonii i Polaków za Granicą - obchodzony już od 17 lat w dniu 2 maja - jest wyjątkową okazją przypomnienia i docenienia faktu, że poza granicami Polski mieszka obecnie 20 milionów naszych rodaków i osób o polskich korzeniach. Święto Polonii i Polaków za granicą to wyraz uznania dla wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierności oraz przywiązania do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach.

Dzień Polonii symbolicznie przypomina nam o tych wszystkich, którzy poza granicami kraju z oddaniem kultywują polskie tradycje, język i obyczaje. Mimo oddalenia, Państwo, nasi Rodacy nie zapominacie o swoich korzeniach, czyniąc je swoją dodatkową siłą - siłą wartości i patriotyzmu. Jako cenna i aktywna część Narodu Polskiego przyczyniacie się Państwo do zwiększenia poziomu wiedzy społeczności międzynarodowej nt. Polski i jej historii, trwale zachowując i umacniając polską tożsamość.

Pragnę podziękować Wam, Szanowni Rodacy, za trud „bycia Polakiem". Niestety, wciąż nie wszędzie na świecie jest to proste i łatwe. Pragnę przy tej okazji wyrazić wdzięczność wszystkim organizacjom polonijnym zaangażowanym w krzewienie prawdziwej, opartej na faktach narracji na temat historii Polski i jej miejsca w Europie i w świecie. Mogę Państwa zapewnić, że w tych działaniach nie jesteście sami, będziemy wspierać Wasze wysiłki na rzecz utrzymania i rozwijania więzi z krajem pochodzenia.

Szanowni Rodacy!

Z okazji Państwa Święta, Święta Polonii i Polaków za Granicą, życzę Państwu wszelkiej pomyślności oraz niewyczerpanych sił w krzewieniu polskości i wzmacnianiu dobrego imienia i wizerunku naszego kraju w świecie.

Sekretarz Stanu
Szymon Szynkowski vel Sęk

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”