Aktualności

18.12.2020

Najlepsza wśród liderów organizacji pozarządowych i społecznych

W VI Ogólnorosyjskim konkursie liderów organizacji pozarządowych i stowarzyszeń społecznych, którego finał odbył się w Permie podczas VII Ogólnorosyjskiego forum jedności narodowej, prezes Lokalnej Polskiej Autonomii Narodowo-Kulturalnej Kaliningradu „Polonia” Helena Rogaczykowa zajęła 1 miejsce.

Gratuluję zwycięstwa i życzę dalszych sukcesów!

Prezes FPANK „Kongres Polaków w Rosji”
Halina Subotowicz-Romanowa


На VI Всероссийском конкурсе лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений, финал которого прошел во время VII Всероссийского форума национального единства в Перми, председатель Местной польской национально-культурной автономии г. Калининграда «Polonia» Елена Анатольевна Рогачикова заняла 1 место.

Поздравляю с победой и желаю дальнейших успехов!

Председатель ФПНКА «Конгресс поляков в России»
Халина Суботович-Романова

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”