Aktualności

26.02.2021

IX Zimowa Szkoła Kultury i Języka Polskiego "Bliżej Ojczyzny"

W okresie ferii zimowych dzieci Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Nadzieja” w stolicy Buriacji Ułan Ude na Syberii odwiedziły jeden z najlepszych kurortów Buriacji w Górjaczińsku. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej pomogła nam w zorganizowaniu Zimowej Szkoły Kultury i Języka Polskiego „Bliżej Ojczyzny”.

Mimo silnych mrozów dzieci z przyjemnością pojechały na Bajkał. Jedną z pierwszych niespodzianek, które czekały w ośrodku, było to, że Święty Mikołaj, Śnieżynka i Baba Jaga spotkali wszystkich wczasowiczów przy pokrytych śniegiem jodłach. Dzieci i dorośli tańczyli w kole, skakali i bawili się, a za to wszystko otrzymywali słodkie nagrody w postaci słodyczy i czekoladek.

A potem uczniowie Szkoły Zimowej zapoznali się z planem zajęć i ich nauczycielami. Chłopcy rozmawiali także o sobie i swoich hobby. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie ośrodka i wszyscy byli zaskoczeni pięknem zimowej przyrody. Dookoła były puszyste cedry i jodły z sosnami. W zaśnieżonym parku towarzyszył nam biały pies, który wyglądał jak lis polarny, chronił nas nawet szczekaniem, gdy zbliżali się nieznajomi.

Od drugiego dnia rozpoczęły się lekcje muzyki u Victorii Mukhraevy. Chłopaki wykonywali ćwiczenia z poprawnego oddychania. A potem zaczęli uczyć się śpiewać piosenkę „Bo wszyscy Polacy”, która wniosła dużo optymizmu. Zaczęli też uczyć się kolędy "Cicha noc".

Po lekcji muzyki odbyła się lekcja historii „Polscy naukowcy nad Bajkałem”, którą poprowadził Jewgienij Siemionow, kandydat nauk historycznych. Opowiedział o pobycie na Syberii na emigracji słynnych naukowców B. Dybowskiego, W. Godlewskiego, I. Czerskiego i A. Czkanowskiego. Dzieci dowiedziały się, że polscy naukowcy zajmowali się badaniem głębin jeziora Bajkał i udowodnili bogactwo flory i fauny przyrody Bajkału.

Tego samego dnia w bibliotece kurortu Goryachinsk dzieci rysowały na ten temat. „Zimowa przyroda Bajkału”, a wiele z nich ma piękne krajobrazy. Wszyscy też postanowili trochę zadbać o swoje zdrowie, ktoś pił koktajle witaminowe i wykonywał różne zabiegi, a ktoś przygotowywał się do zajęć.

A po południu kolejna lekcja historii „Polscy artyści nad Bajkałem” z Jewgienijem Semenowem, kandydatem nauk historycznych. Evgeny Vladimirovich opowiedział o życiu wygnanych artystów - L. Nemirovsky, K. Reichele, S. Vronsky, Yu. Bergman. W Buriacji z dużym powodzeniem odbywały się wystawy Leopolda Niemirowskiego, Karla Reichela w muzeach w Ułan-Ude i innych miejscach.

Odbyła się również lekcja dziennikarstwa z redaktorką gazety „Pierwsze Kroki”, dziennikarką i pisarką Anną Vinogradovą. Dzieci zapoznały się z mediami na przykładzie stron internetowych, gazet Buriacji oraz polskiej gazety autonomicznej „Nadzieja”, która w 2020 roku skończyła 20 lat. Dowiedzieli się również o gatunkach informacji, takich jak wiadomości i notatki. Następnie przeanalizowaliśmy zapiski chłopaków, którzy przyjechali do Polski i napisaliśmy o podróży do Wadowic, rodzinnego miasta Jana Pawła II, w gazecie „Pierwsze Kroki” w nr 2 na rok 2020. Również dzieci i nauczyciel postanowili rozpocząć pisanie pamiętnika o Szkole Zimowej „Bliżej Ojczyzny”.

Trzeciego dnia po śniadaniu „Wesołych startów” odbyły się na łonie natury przy świątecznej choince, którą poprowadziła Olga Kołodina. Pomimo tego, że na dworze było trochę mgły i było mroźno, wszystkim podobały się zawody sportowe. Zawody zakończyły się sukcesem, była też zimowa zjeżdżalnia, na której jeździli młodsi uczniowie. Tego samego dnia na lekcji muzyki wysłuchali opowieści o narodzinach Chrystusa, o historii powstania kolęd. I poznali „Gdy się Chrystus rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”. Dużo pracowaliśmy nad wymową w języku polskim.

A na lekcji dziennikarstwa był temat historii. Chłopaki dowiedzieli się, kiedy pojawił się druk, który wynalazł prasę drukarską w średniowieczu. Historia powstania gazety w Europie i skąd wzięła się jej nazwa. Ogłoszono także konkurs na najlepsze poświęcenie pierwszego dnia IX Zimowej Szkoły Kultury i Języka Polskiego „Bliżej Ojczyzny”, które wygrała Sasha Sambilova.

Czwartego dnia lekcję o historii polskich miast poprowadził poeta i pisarz Andrei Mukhraev. Opowiedział o swoich wspaniałych wrażeniach z życia w Polsce, o mieście Pułtusku, jego kościele katedralnym i katolicyzmie. Opowiedział także o swoim dziecięcym tomiku wierszy „Fairy Lunch”, który zadedykował synowi i córce.

Anna Vinogradova prowadziła gry psychologiczne na rzecz swobodnej komunikacji i emancypacji, co jest bardzo ważne dla dziennikarzy. Potem chłopaki zaczęli tworzyć własną gazetę ścienną „IX Zimowa Szkoła Kultury i Języka Polskiego„ Bliżej Ojczyzny ”. Ilana Petushkeeva była zaangażowana w układ gazety i jej styl artystyczny przez siedem dni szkolnych. Maria Petelina i Alexandra Sambilova pisały o pierwszych dniach. Dzieci ze szkoły podstawowej postanowiły narysować gazetę bożonarodzeniową z drzewkiem i zabawkami noworocznymi.

Piątego dnia Victoria Mukhraeva nauczyła dzieci pracy nad oddychaniem poprzez muzykę. Chłopaki aktywnie ćwiczyli polskie kolędy i piosenkę „Jesteśmy Polakami”. Następnie chłopaki wraz z nauczycielami udali się do muzeum kurortu Goryachinsk. Dowiedzieli się o historii powstania uzdrowiska i osadnictwa Goryachinsk przez wygnanych osadników. Widzieliśmy różne antyki i różne minerały, które są na ziemi Bajkał. Oto, co Victoria Borkhoeva napisała w swoich notatkach:

„Dowiedziałem się, że w pierwszej połowie XIX wieku Goryachinsk był jedynym miejscem w Transbaikalia, w którym do uzdatniania używano wód mineralnych. Następnie zbudowano szpital z 20 łóżkami, zainstalowano 2 łaźnie. Od połowy XX wieku ośrodek stał się całoroczny i na leczenie przyjeżdżali tu ludzie z całego Związku Radzieckiego.

Po obiedzie odbyła się lekcja psychologii cyfrowej „Xutsai”, którą poprowadziła Nadieżda Lanovskaya. Dzieciom powiedziano, jak odnieść sukces w życiu dzięki cechom ich liczby urodzeń. Poznali mocne i słabe strony każdej cyfry dnia i roku urodzenia.

Późnym popołudniem pracowaliśmy nad gazetą ścienną „IX Zimowa Szkoła Kultury i Języka Polskiego„ Bliżej Ojczyzny ”. Nastya Bugulova, Maria Petelina, Vika Borkhoeva i Kristina Krylova pisały dziennik każdego dnia.

Szóstego dnia rano rozpoczęła się próba generalna polskich pieśni i kolęd. Kompilacja repertuaru koncertowego oficjalnego zamknięcia Zimowej Szkoły Kultury i Języka Polskiego Bliżej Ojczyzny.

Chłopaki ukończyli też dziennik IX Zimowa Szkoła Kultury i Języka Polskiego Bliżej Ojczyzny. Zhanna Antonova i Liza Ovchinnikova pisały o ostatnich dniach. Po obiedzie pogoda była słoneczna i bezchmurna, zrobiło się trochę cieplej, więc zdecydowaliśmy się pojechać zobaczyć zimowy Bajkał. Wcześniej wiał silny wiatr i były mrozy powyżej trzydziestu stopni. Szliśmy przez pokryty śniegiem las, czasem wpadając w głęboki śnieg, a gdy pojawiła się biała bryła jeziora Bajkał, wszyscy byli zachwyceni tym cudem. W pobliżu brzegu był zamarznięty lód, daleko dymiła para, środek jeziora jeszcze nie był zamarznięty.

Wieczorem odbyło się zakończenie Zimowej Szkoły Kultury i Języka Polskiego „Bliżej Ojczyzny” 2020. Andrey Petelin przygotował bardzo ciekawy quiz o Polsce. Pytania dotyczyły miast i położeń geograficznych w Polsce, a także znanych polskich naukowców i pisarzy. Okazuje się, że chłopaki dość dobrze znają historię Polski.
Następnie odbył się koncert reportażowy. Poezję wykonali Lev Petelin, Victoria Borkhoeva, Maria Petelina, Andrey Mukhraev, Anna Vinogradova i Lyudmila Perevalova. Masha Mazekhina, Ilana Petushkeeva, Nastya Bugulova i Victoria Mukhraeva zagrali pięknie. Chór dzieci wykonał z polskimi kolędami „Gdy się Chrustus rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Lulajże, Jezuniu”, „Cicha noc” oraz pieśń „Bo wszyscy Polacy”.

Dyrektor Polskiej Szkoły Języka i Kultury Nadieżda Lanovskaya pogratulowała wszystkim zakończenia sezonu zimowego, a dzieciom wręczono pamiątkowe upominki.

Jaka szkoda, że ​​taka bajka się skończyła, musimy szykować się do domu.

Tekst i zdjęcia: Anna Vinogradova
Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”