Aktualności

19.11.2023

Dziesięciolecie Polskiego Regionalnego Towarzystwa Kulturalnego „Apolonia” w Kemerowie

W 2023 roku obchodzi swoje dziesięciolecie działające w Kemerowie na Syberii Polskie Regionalne Towarzystwo Kulturalne „Apolonia”. Poniżej publikujemy krótki zarys historyczny.


W maju 2013 roku kilku mieszkających w Kemerowie Polaków wpadło na pomysł utworzenia organizacji, która stworzyłaby warunki do ożywienia i zachowania polskich tradycji i języka polskiego przez mieszkańców miasta polskiego pochodzenia. 19 sierpnia 2013 roku odbyło się zebranie założycielskie i 2 października 2013 roku została oficjalnie zarejestrowana Narodowo-Kulturowa Autonomia Polaków Kemerowa „Apolonia” (2 października 2017 roku zgodnie z zaleceniem władz została ona przekształcona w organizację społeczną bez statusu osoby prawnej). Nazwa organizacji pochodzi od imienia babci jednego z jej założycieli.

Od tamtych wydarzeń minęło już dziesięć lat. W tym czasie udało nam się samodzielnie zorganizować naukę języka polskiego: kupiono podręczniki i słowniki, zaproszono nauczycielkę. Każdego roku uczy się u nas kilka grup po 5—10 osób. W Towarzystwie regularnie odbywają się imprezy związane z polskimi tradycjami, szczególnie lubiane były Wigilia i Tłusty Czwartek. Dużą popularnością cieszą się „weekendy po polsku”, czyli wspólne spotkania i wypoczynek członków Towarzystwa. Podczas takich weekendów staramy się mówić po polsku i wspólnie poznawać historię Macierzy, pomagaliśmy przygotować kościół do świąt i sprzątaliśmy przykościelny teren, uczestniczyliśmy w różnych wydarzeniach religijnych. Regularnie organizujemy wspólne wycieczki do muzeów Kemerowa, cyrku, teatrów, kin, różnych wystaw, warsztaty itp.

Odbywają się także spotkania z polskimi gośćmi. W Kemerowie spotkaliśmy się z Ambasadorem RP w Rosji Wojciechem Zajączkowskim, a w Moskwie z jego następczynią Ambasador RP w Rosji Katarzyną Pelczyńska-Nałęcz. Odwiedzili nas Konsul Generalny w Irkucku Marek Zieliński, doktor Uniwersytetu Warszawskiego i były Ambasador RP na Białorusi Mariusz Maszkiewicz, znany polski artysta i profesor Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Leon Tarasewicz, polska piosenkarka Małgorzata Kellis, podróżnik Marek Kamiński i inni ciekawi goście z Polski. Owocnie układa się nasza współpraca z Federalną Polską Autonomią Narodowo-Kulturalną „Kongres Polaków w Rosji”.

Większość członków Towarzystwa to katolicy, dlatego nasze imprezy prawie zawsze były związane z wiarą katolicką i odbywały się na terenie kościoła lub powiązane były z jego działalnością. Dawniej mieliśmy możliwość zebrać się na terenie kościoła, żeby organizować spotkania, uczyć się języka polskiego, obchodzić święta, poznawać polskie tradycje, historię i kulturę. Niestety, obecnie nie mamy już takiej możliwości i to znacznie utrudnia naszą działalność. W warunkach braku stałej siedziby nie udało się nam nawet zorganizować uroczystości rocznicowych.

Członkowie naszego Towarzystwa uczestniczyli w polonijnych wydarzeniach dla dzieci i dorosłych organizowanych z udziałem Ambasady RP w Rosji, Konsulatu Generalnego RP w Irkucku, polskiego Regionalnego Stowarzyszenia „Wschód-Zachód w Płocku” i innych organizacji z Polski i nawet z Australii. Nasze dzieci brały udział w konkursie „Ojczyzna! Oj czy zna?”, kilkoro wychowanków studiuje obecnie na najlepszych polskich uczelniach. Nasza nauczycielka języka polskiego brała udział w kursach doskonalenia zawodowego w Omsku i w kursach dla polonistów w Lublinie. Towarzystwo „Apolonia” kilkakrotnie organizowało wyjazdy do Polski: dzieci zwiedziły Lublin, a starsi członkowie regularnie odwiedzali Płock, Warszawę, Gdańsk, Toruń i inne polskie miasta. Podczas wyjazdów mieliśmy spotkania z władzami miejskimi, interesujące wycieczki po muzeach i polskich zabytkach. Przyjęto nas nawet w Senacie RP. Ale najważniejsze były dla nas zajęcia z języka polskiego, polskiej historii i kultury.

W styczniu 2015 roku Towarzystwo zawarło z Państwowym Instytutem Kultury w Kemerowie umowę o wspólnym utworzeniu przy Centrum Kultury Polskiej, ale z powodu braku własnych zasobów nie udało nam się wprowadzić jej w życie. Jesteśmy bardzo dumni z „Dni Kultury Polskiej w Kuzbasie”, które odbyły się 22—28 września 2019 roku pod hasłem „Kuzbas spotyka przyjaciół!”. W tych dniach gościł u nas Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, który odbył kilka koncertów w miastach obwodu kemerowskiego, w tym w kościele i na centralnym placu Jurgi, a także w Kolegium Kultury, Państwowym Instytucie Kultury i kościele w Kemerowie. Przy wsparciu Wydziału Kultury i Rady Miasta Kemerowa i rady regionu kuzbaskiego dla gości z Polski zorganizowaliśmy rozmaite spotkania i wycieczki.

W 2021 roku w naszym Towarzystwie powstał zespół pieśni ludowej „Jutrzenka”. Członkowie zespołu niemal całkowicie samodzielnie uszyli stroje ludowe i przygotowali repertuar polskich piosenek. Jedną z pierwszych i najbardziej lubianych w naszej społeczności są „Polskie kwiaty”, którą czasami śpiewamy razem na naszych spotkaniach.

Towarzystwo brało udział w różnych lokalnych wydarzeniach. Osobno należy wymienić obchodzone w kościele rodzinne święto „Swietilnik” i imprezy w Obwodowej Bibliotece Naukowej Kuzbasu. Ostatnio nasz zespół zapraszany jest na rozmaite imprezy miejskie, dlatego polskie piosenki i muzyka brzmią teraz nie tylko na naszych imprezach. Działalność Towarzystwa „Apolonia” na rzecz wzmacniania przyjaźni między narodami została wyróżniona listem honorowym urzędu miasta.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”