Aktualności

18.02.2024

Spotkanie z Anatolem Niechajem

16 lutego 2024 roku w petersburskim Domu Pisarzy odbyło się spotkanie z tłumaczem, członkiem Związku Tłumaczy Rosji, zasłużonym członkiem Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia” Anatolem Niechajem pt. „Od Adama Mickiewicza do Wisławy Szymborskiej”.

Gościnna, przytulna sala Domu Pisarzy była pełna gości. W wieczorze uczestniczyli mieszkający w Petersburgu Polacy, członkowie Związku Pisarzy, autorzy i tłumacze.

Anatol Niechaj od 1998 roku współredagował wydawany przez SKO „Polonia” miesięcznik „Gazeta Petersburska”, jest założycielem i organizatorem Klubu Przyjaciół Polskiej Książki im. Agnieszki Osieckiej w Petersburgu, przewodniczącym jury kategorii polskiej Konkursu dla Młodych Tłumaczy „Sensum de sensu”, organizatorem corocznych seminariów internetowych dla młodych tłumaczy poezji polskiej, liderem sekcji tłumaczeń „Glob Poetycki” im. Ilii Foniakowa w czasopiśmie „Lira Carskiego Sioła”.

Został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 2001 roku jest członkiem Związku Tłumaczy Rosji o od 2003 członkiem Stowarzyszenia Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE).

Dziękujemy organizatorom spotkania i osobiście Anatolowi Nechajowi za twórczy wieczór. Z przyjemnością wysłuchaliśmy wykładu o życiu i twórczości Adama Mickiewicza i Wisławy Szymborskiej, a także dowiedzieliśmy się wielu nowych i ciekawych rzeczy wzbogaconych unikalnymi ilustracjami nawiązującymi do tematu spotkania. Życzymy Panu Anatolowi zdrowia, długiego życia i twórczych sukcesów!

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”