Новости

04.05.2017

Zjazd Rady Polonii Świata

Przedstawiciele Kongresu Polaków w Rosji wzięli udział w Walnym Zjeździe Rady Polonii Świata, który odbył się w dniach 1-3 maja 2017 r. w Domu Polonii w Pułtusku.

W czasie zjazdu przyjęto sprawozdanie z czterech lata działalności, a także wybrano nowe władze Rady.

Przewodniczącym RPŚ została Teresa Berezowski reprezentująca Kongres Polonii Kanadyjskiej. Wiceprzewodniczącymi zostali Helena Miziniak (Zjednoczenie Polek w Wielkiej Brytanii) oraz Waldemar Tomaszewski (Związek Polaków na Litwie). Sekretarzem został Tadeusz Adam Pilat (Szwecja, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych). W skład prezydium weszli m.in. Halina Subotowicz-Romanowa (Kongres Polaków w Rosji), Bożena Kamiński (Kongres Polonii Amerykańskiej) i Leszek Wikarjusz (Rada Naczelna Polonii Australijskiej).

Podczas obrad poruszono temat zmiany statutu organizacji, obronę dobrego imienia Polski i Polaków, sprawy pomocy Polakom na Wschodzie, współdziałanie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i władzami RP, a także kwestie przygotowań do kolejnego Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

W dniu 2 maja delegaci na Zjazd wzięli udział w obchodach Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Warszawie z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a następnie w odsłonięciu tablicy pamiątkowej w Warszawskim Domu Polonii poświęconej śp. Longinowi Komołowskiemu, prezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w latach 2006-2016.

3 maja przedstawiciele Zjazdu uczestniczyli w obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na Placu Zamkowym w Warszawie.

Rada Polonii Świata jest porozumieniem organizacji polonijnych i organizacji zrzeszających Polaków poza granicami Polski.
Cele Rady to:

1. koordynowanie współpracay między organizacjami członkowskimi Rady oraz integracja środowisk Polonii i Polaków na całym świecie,
2. promowanie spraw polskich i polonijnych na arenie międzynarodowej,
3. promowanie spraw polskich mniejszości narodowości,
4. propagowanie i obrona dobrego imienia Polski, Polonii i Polaków,
5. reprezentowanie organizacji zrzeszonych w Radzie Polonii Świata wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach ogólnopolonijnych,
6. dbałość o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego poza krajem,
7. promowanie języka polskiego.

Red.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”