Новости

30.12.2019

Trzydziestolecie Domu Polskiego w Moskwie

W sobotę 7 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość jubileuszu trzydziestolecia działalności Moskiewskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Dom Polski w Moskwie”. W kurii katedry pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny zebrali się przedstawiciele moskiewskiej Polonii i regionalnych organizacji polonijnych, a także liczni goście. Po odśpiewaniu hymnu Polonii zebranych powitała prezes Domu Polskiego w Moskwie p. Ewelina Szyszkowa.

W charakterze gości honorowych byli obecni przedstawiciel Konsulatu RP w Moskwie p. Agnieszka Pela, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny ks. Włodzimierz Kabak, a także dyrektorki Szkoły nr 1441 pp. Natalia Kuzniecowa i Ludmiła Miedwiediewa, dzięki którym przez dwadzieścia pięć lat działa nasza szkoła polonijna.

Dom Polski w Moskwie powstał w 1989 roku. To wyjątkowe jak na owe czasy wydarzenie zapoczątkowało tworzenie organizacji polonijnych w całej Rosji. Być może trzydzieści lat w skali globalnej to jedna chwila, mała kropla, jednak dla ludzi, których łączy miłość do kraju przodków, był to bez wątpienia kawał czasu. Cieszymy się z naszego jubileuszu. Jest to wspaniała okazja do dumy, radości i optymizmu. Działamy i nadal działać będziemy, realizując nowe plany.

Szczególne podziękowania i słowa uznania za ogrom pracy, za poświęcony trud i czas, za trzydziestoletni wkład w działalność polonijną zostały skierowane do prezes Kongresu Polaków w Rosji p. Haliny Subotowicz-Romanowej, która w największym stopniu przyczyniła się do organizacji ośrodków życia polonijnego na terenie całej Rosji.

Mówiono o historii powstania stowarzyszenia, ale p. Halina Subotowicz-Romanowa mówiła też o dniu dzisiejszym, o konieczności ożywienia życia polonijnego i zachowania polskości poza granicami Macierzy. Polonii potrzebne są struktury organizacyjne, z którymi będą rozmawiać i liczyć się władze krajów zamieszkania.

Szacuje się, że w Rosji mieszka około 300 tys. Polaków, w tym około 15 tys. w Moskwie. Niestety większość z nich nie zna języka ojczystego i z różnych powodów odeszła od polskiej tradycji, dlatego podstawowym celem działalności polonijnej jest nauczanie i promocja języka i kultury polskiej. Poprzez język, historię i wartości pielęgnuje się poczucie przynależności i tożsamości narodowej. To właśnie szkoła staje się ośrodkiem życia Polonii i Polaków na danym terenie. Placówki edukacyjne służą nie tylko nauce języka, lecz także rozwijaniu kultury i tradycji, budowaniu polskości w milionach rodzin za granicą.

Po oficjalnej części spotkania jubileuszowego goście udali się na uroczystą kolację. Przy stołach w podniosłej atmosferze trwały długie rozmowy i śpiewy. Wspomnieniami podzielili się współzałożyciele i długoletni działacze Domu Polskiego Piotr Romanow, Grzegorz Lepilin, Wioletta Mackiewicz, Walentyna Markowa, Roma Jadzińska, Renata Pietiuszenko, Krystyna Olchowa, Ludwika Turowska, Cyryl Wieraksicz i Irena Korpal. Najwyższą oceną były słowa trzydziestosiedmioletniego Stanisława Stankiewicza: „Najwspanialsze lata mojego życia spędziłem w Domu Polskim”. Na sali panował podniosły świąteczny nastrój i oczywiście nie mogło zabraknąć polskich piosenek, tych dawnych i nowszych, w wykonaniu zespołu „Baśki” i Romy Jadzińskiej, które jak zawsze zrobiły wielkie wrażenie i podbiły serca publiczności oryginalnością i profesjonalizmem. Uroczystościom towarzyszyła też część artystyczna, którą przygotowali uczniowie szkoły polonijnej w Moskwie.

Z okazji jubileuszu odbyła się projekcja na temat historii i najważniejszych wydarzeń w życiu moskiewskiej Polonii od dnia założenia organizacji po czasy obecne. Mamy nadzieję, że kronika ta będzie nadal skrupulatnie prowadzona i nie zabraknie w niej wydarzeń, którymi będziemy mogli pochwalić się podczas kolejnego jubileuszu.

Na zakończenie złożono podziękowania całej Polonii Moskiewskiej, ponieważ każdy w ten czy inny sposób przyczynił się do tej uroczystości. Będziemy pracować dalej i, na ile pozwolą nam nasze siły i możliwości, będziemy starać się przybliżyć Polskę młodszym pokoleniom, zachęcając ich do współpracy i dając poczucie tożsamości narodowej, żeby polskość była dla nich czymś oczywistym i naturalnym.

Bardzo nas cieszy, że w ostatnim czasie wzrasta liczba dzieci i młodzieży uczącej się języka polskiego poza granicami kraju. Brak nauczycieli w ośrodkach polonijnych jest poważnym problemem, jednak patrzymy w przyszłość z nadzieją, gdyż łączy nas działalność polonijna, wiara i historia. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami i zawsze pamiętamy, że — wzmacniając Polonię — wzmacniamy Polskę.

Lilia Goszowska
Zdjęcia: Anatol Czajkowski

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”