Новости

19.06.2020

Wideokonferencja z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II

W kościele Św. Stanisława w Petersburgu jest skromna tablica upamiętniająca Jana Pawła II oraz relikwie z kroplą krwi Papieża Polaka. Tam właśnie w niedzielę 17 maja 2020 roku członkowie Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu złożyli biało-żółte kwiaty z biało-czerwoną wstążką.

Podczas wideokonferencji 18 maja 2020 roku o godzinie 18.00, w setną rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, wspólnie z rodakami z Petersburga, Moskwy, Krasnodaru, Pietrozawodska, Orenburga, Arzamasu i Warszawy dzieliliśmy się wspomnieniami o spotkaniach z wielkim Polakiem. Większość opowieści została umieszczona także na Facebooku.

Film Michaiła Fatiejewa o spotkaniach katolików z Rosji z Papieżem stworzył atmosferę wspólnoty z całym światem, światem Jana Pawła II. Organizator spotkania Prezes RSO „Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu” Lilia Szyszko przywitała uczestników. Podziękowała przede wszystkim naszym Ojcom Dominikanom, którzy pomagają nam w tej swoistej całożyciowej pielgrzymce do Boga.

„Istnieje między nami łączność, której nikt nie może rozerwać ani zniszczyć. Jest to łączność, która ma swoje źródło w pochodzeniu od tej samej matki. Ojczyzna jest matką. Całe pokolenia przekazywały nam to dziedzictwo”.

— JPII

Te słowa zostały powiedziane na audiencji dla polskich pielgrzymów w 1987 roku i na początku naszego spotkania. Zasadnicza treść przemówień Papieża Jana Pawła II do Polaków i Polonii, które wygłaszał podczas licznych pielgrzymek, nie utraciła swojej inspirującej siły i znaczenia. Ich fragmenty zostały odczytane przez Dmitrija Andriejewa, Weronikę Bielajewą, Olega Linoka, Ludmiłę Gawławską, Andrzeja Kamińskiego. Nadal jesteśmy w drodze do Papieża i naszego wspólnego Ojca w Niebie. Na drodze tej razem z nami byli i są nasi duchowni: o. Ludwik Wiśniewski, były proboszcz bazyliki Św. Katarzyny o. Maciej Rusiecki oraz jej obecny proboszcz o. Tomasz Wytrwał, dominikanin o. Paweł Krupa, proboszcz kościoła Św. Stanisława Krzysztof Pożarski i wielu innych. Na spotkaniu wspominali o swoich osobistych spotkaniach ze św. Janem Pawłem II.

Wspomnienia i świadectwa objęły okres od 1970 roku poprzez Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie w 1991 roku i pielgrzymkę 1994 roku z Petersburga do Rzymu aż do naszych dni.

Papież zawsze powtarzał, że Polska i Polonia to są dwie części jednej rzeczywistości. Cieszyliśmy się, że razem z nami był Konsul Generalny RP w Petersburgu Grzegorz Ślubowski. Szczególnie cenne było, że przemawiał do nas nie jako urzędnik, lecz jako ktoś, kto również czuje się głęboko związany z osobą Papieża Polaka.

Podczas pierwszej wizyty do Polski w 1979 roku na placu Zwycięstwa w Warszawie wśród licznych wiernych byli obecni Eugeniusz i Nadieżda Martynowicze. Otrzymali błogosławieństwo, które ukierunkowało całe ich życie.

Wielkim wydarzeniem dla petersburżan była pielgrzymka do Częstochowy w 1991 roku — niełatwa, „na chwiejnych nogach”, która jednak zaowocowała nowymi katolikami, a nawet nowymi rodzinami. Swoimi mistycznymi wręcz wspomnieniami podzielił się o. Paweł Krupa, w nagranych wcześniej wywiadach wspominali o tych dniach o. Ludwik Wiśniewski i Jadwiga Szymańska, a rodzina Swietłowów na żywo opowiedziała o swojej drodze do Boga i ścieżkach pielgrzymów. Krótkie wideo przypomniało też o słowach skierowanych wtedy do Jana Pawła II przez Marię Iwanową jako przedstawicielkę petersburskiej delegacji.

Potem Aleksander Szykier, Nadieżda Martynowicz i Lilią Szyszko dzielili się wspomnieniami o pierwszej pielgrzymce z Rosji do Rzymu w 1994 roku.

Prezes FPANK „Kongres Polaków Rosji” Halina Subotowicz-Romanowa opowiedziała o konferencji w Rzymie z okazji 25-lecia spotkania Polaków i Polonii z całego świata w listopadzie 1990 roku. Z Krasnodaru wszystkich przywitał Prezes Ogólnorosyjskiej organizacji „Jedność” Aleksander Sielicki, bardzo emocjonalnie opowiedziała o swoich spotkaniach z Papieżem Anusz Zabłocka, do wspomnień dołączył też jej ojciec. Polonia Pietrozawodska na czele z Prezes Natalią Kopiecką dodała liryczną nutę. Z kolei pani Wanda Sieliwanowska z przejęciem opowiadała o delegacji liderów polonijnych z Rosji podczas beatyfikacji Jana Pawła II . Wzruszającymi wspomnieniami podzielili się także Irina Gałygina, Anastazja Pałamarczuk, Swietłana Gonska, Regina i Walentyna Białkowskie, Wiera Pajszewa, Maria Gurienowicz, Irina Romanowa, Wiktor Kuzniecow-Zgielski i wielu innych petersburżan.

Podczas spotkania usłyszeliśmy Organy z Kościoła Matki Bożej z Lourdes przy zaułku Kowieńskim na których zagrał Aleksiej Popow, i autorski utwór fortepianowy Miry Wołkowej (ma ona dopiero dwanaście lat!). Wiersz o małym Karolu zarecytował najmłodszy uczestnik Stanisław Saczuk, zaś „Barkę”, ulubioną piosenkę Jana Pawła II, zaśpiewała solistka zespołu „Polskie kwiaty” Olga Delazari.

Na zakończenie Michaił Fatiejew, jeden z głównych pomysłodawców obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II w Petersburgu, zwrócił się do wszystkich jeszcze raz, wspominając o swoich spotkaniach z Papieżem. Po czym przewodnicząca spotkania Lilia Szyszko przytoczyła cytat z wiersza Karola Wojtyły „Wigilia Wielkanocna”:

Do Ciebie wołam, Człowieku, Ciebie szukam — w którym
historia ludzi może znaleźć swe Ciało
Ku Tobie idę, i nie mówię "przybądź",
ale po prostu "bądź" (…)
do Ciebie — Człowieku — stale docieram przez płytką rzekę historii,
idąc w stronę serca każdego, idąc w stronę każdej myśli
(historia — myśli stłoczeniem i śmiercią serc).
Szukam dla całej historii Twojego Ciała,
szukam Twej głębi.

Na koniec wysłuchaliśmy (a było nas około 70 uczestników) hymn obchodów Stulecia urodzin Karola Wojtyły pt. „Nie zastąpi Ciebie nikt”.

Szczególne podziękowania należą się pani Helenie Lepioszkinie, która zapewniła odpowiednią obsługę techniczną i logistyczną, oraz pani Olgi Sokołowej.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”