Новости

14.11.2021

Święto Niepodległości. Polskie pieśni i polska poezja w Moskwie

W sobotę 13 listopada na ulicy Małej Gruzińskiej w Moskwie rozbrzmiewała polska muzyka, polskie pieśni i polska poezja. Tak członkowie Moskiewskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Dom Polski” uczcili Święto Niepodległości Polski.

Uroczystość, którą rozpoczęto wykonaniem hymnu państwowego, zaszczycili swoją obecnością radca minister, zastępca Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej Jacek Śladewski, radca, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Moskwie Sławomir Łuczak i radca Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie Anna Domska-Łuczak. Dla moskiewskiej Polonii to nie tylko zaszczyt podejmować u siebie takich gości. Obecność na sali osób reprezentujących władze Polski stwarza poczucie symbolicznej więzi z historyczną Ojczyzną i napawa pewnością, że zawsze można liczyć na ich wsparcie.

Zebranych powitała serdecznie przewodnicząca Moskiewskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Dom Polski” pani Ewelina Szyszkowa. Następnie zabrał słowo zastępca Ambasadora RP w Moskwie pan Śladewski. Zwracając się do uczestników uroczystości, prezes Kongresu Polaków w Rosji pani Halina Subotowicz-Romanowa wskazała między innymi na to, że Święto Niepodległości ma szczególny wydźwięk w Rosji, bo właśnie „…na rozległe tereny Rosji wysyłani byli Polacy, którzy walczyli o tę niepodległą Polskę, a my jesteśmy potomkami tych Polaków”.

Członkowie Domu Polskiego w Moskwie przygotowali bogaty program muzyczno-literacki. Co prawda określenie „bogaty” jest zbyt ubogie, żeby odzwierciedlić całą barwną paletę talentów, jakie skrywają w sobie uczestnicy koncertu. Piękne głosy, uczuciowe wykonanie pieśni patriotycznych, muzyka grana na pianinie, akordeonie, skrzypcach, gitarze, saksofonie! Ekspresyjna recytacja wierszy… Wystarczyło rozejrzeć się po przepełnionej sali, żeby po reakcji widzów zrozumieć, iż słowa mówione i śpiewane ze sceny trafiają do ich serc, napełniają oczy łzami wzruszenia. Czyż mogły nie wzruszyć słowa wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”, gdy na pytanie „Kto ty jesteś?” jedenastoletni Konstanty Swiatczenkow odpowiadał swoim dziecięcym głosem „Polak mały”…

Wszyscy występujący zasługują na słowa uznania i wdzięczności — słynny chór „Baśki”, Eugeniusz Brazul-Bruszkowski, Barbara Olearnik, Mikołaj Pimienow, Wadim Fedorowicz, Marina Abramowa, Dmitrij Gawriluk, Siergiej Sosnin (Kostroma), Natalia Kosołapowa, Maksim Komarow, Natalia Bortkiewicz, Jan Gliniecki, rodzina Nazarowów.

Szczególne ożywienie wzbudził konkurs wiedzy o polskiej historii i literaturze przygotowany przez panią Lilię Goszowską. Nad odpowiedziami głowili się nie tylko uczestnicy rywalizacji, lecz też obecni na sali.

Uroczystość Święta Niepodległości była też okazją do wręczenia nagród uczestnikom niedawnego X Ogólnorosyjskiego Dyktanda z Języka Polskiego.

I w takim świątecznym, radosnym nastroju uczestnicy uroczystości opuszczali budynek Kurii, kontynuując „polskie rozmowy” w drodze do domu.

Grażyna Garboś

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”