Новости

15.11.2021

Czwarta edycja Polonijnych Biegów Niepodległości w Moskwie

W listopadzie 2021 roku członkowie Moskiewskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Dom Polski” wzięli udział w Czwartej edycji Polonijnych Biegów Niepodległości.

Polonijne Biegi Niepodległości togranizowane są z inisjatywy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. To wydarzenie które ma za zadanie promowanie idei obchodów stulecia odzyskania Niepodległości Polski poza granicami Polski oraz popularyzację sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

W Biegach  Niepodległości, które mogą odbywać się w każdym miejscu na świecie poza Polską, mogą wziąć udział wszyscy chętni.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”