Польша

Bazylika Archikatedralna pod wezwaniem św. Stanisława i św. Wacława

Katedra wawelska jest najbardziej znaną budowlą sakralną w Polsce. Jej wnętrze wypełniają rzeźbiarskie dzieła sztuki reprezentujące style od gotyku, aż po klasycyzm. W relikwiarzach spoczywają szczątki św. Stanisława biskupa - męczennika i św. Jadwigi królowej, a w krypcie – polskich królów i królowych: od Władysława Łokietka, aż po Augusta III Wettina.

Katedra wawelska, oprócz pierwszoplanowej funkcji sakralnej, pełni rolę kroniki historii Polski. Dzieje ojczyste Polaków są w niej zapisane na najtrwalszym materiale – kamieniu. Zwiedzając jej wnętrze można dostrzec również przemiany architektoniczne – od gotyckiej bryły, przez renesansową Kaplicę Zygmuntowską, zwaną „perłą renesansu na północ od Alp”, barokowe epitafia królów Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, aż po klasycystyczny nagrobek Artura Potockiego dłuta Bertela Thorvaldsena. http://wirtualna.katedra-wawelska.pl/

Znajdująca się po prawej stronie kruchty katedralnej Kaplica św. Trójcy jest fundacją królowej Zofii. Byłą ona żoną króla Władysława Jagiełły, matką jego dwóch synów: Władysława III Warneńczyka, króla polskiego i węgierskiego, oraz Kazimierza Jagiellończyka króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego. Pochodziła z książąt Holszańskich – bocznej linii litewskiej dynastii książęcej. Wychowała się w kulturze ruskiej i religii prawosławnej. Dokonała konwersji na katolicyzm, aby poślubić Jagiełłę. W dziejach Polski zapisała się jako mądra królowa, która wspierała swego męża, a następnie synów, często wbrew potężnym możnowładcom. 

Pod posadzką katedry znajdują się obszerne krypty, z kryptą św. Leonarda zbudowaną jeszcze w stylu romańskim i mieszczącą sarkofagi ze szczątkami polskich wieszczów narodowych i bohaterów. W kolejnych kryptach znajdują się sarkofagi i trumny polskich królów i królowych. W krypcie pod Wieżą Srebrnych dzwonów znajduje się miejsce spoczynku Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a także Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii.

PODPISY DO ZDJĘĆ:

Katedra wawelska widziana od strony Wzgórza Wawelskiego.  Od lewej widoczne: Wieża Zegarowa z barokowym chełmem, nawa główna, kaplica Potockich, Wieża Srebrnych Dzwonów, Kaplica Wazów i Kaplica Zygmuntowska, a ponad nimi ściana szczytowa nawy poprzecznej, najbliżej prawej stony znajduje się kopuła Kaplicy Zadzika [fot. Maciej Szczepańczyk/wikipedia, GFDL]

Wieża Zygmuntowska znajdująca się przy północnej ścianie katedry. Swą nazwę zawdzięcza ona Zygmuntowi – potężnemu szesnastowiecznemu dzwonowi. Bije on do tej pory tylko w chwilach niezwykle ważnych dla narodu polskiego i Kościoła [fot. Piotr Cholewa/wikipedia, CC BY-SA 3.0]

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”