Объявления

XI POLONIJNY FESTIWAL „LOSY POLAKÓW”

01.06.2016 12:00

XI Polonijny Festiwal „Losy Polaków” to przegląd profesjonalnych i amatorskich działań multimedialnych z zakresu: filmu, telewizji, radia, internetu, wydawnictw z dziedziny literatury, muzyki czy sztuk plastycznych.

Jego głównym celem jest nawiązanie lub pogłębienie kontaktów z Ojczyzną m.in. poprzez stronę internetową www.warszawa.mazowsze.pl - blisko 20 milionów Polaków mieszkających poza granicami kraju, wzmocnienie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, promocja polskiej historii, kultury i języka polskiego, promocja kultury polonijnej w kraju i zagranicą.

 

Jednym z głównych zamierzeń organizatora Fundacji Polska – Europa – Polonia i partnerów - Kondrat Media i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, jest - oprócz nagrodzenia najlepszych prac zgłoszonych na konkurs – organizowanie w kraju i zagranicą pokazów festiwalowe. Obok prezentacji wybranych z blisko tysiąca prac z 50 krajów świata zgromadzonych w archiwum Polonijnego Festiwalu - będą prezentowane prace zgłaszane na tegoroczny Festiwal, a także na Przegląd Filmów Polskich i Polonijnych „1050-lecie Chrztu Polski". Oczekujemy także na prace zgłaszane przez uczestników Światowych Dni Młodzieży i spotkania z Papieżem Franciszkiem w Krakowie i ich refleksje z pobytu w Polsce w 2016 roku.

Organizowany co roku z inicjatywy Fundacji już od ponad 10 lat w Częstochowie, Polonijny Festiwal miał charakter otwarty. Tegoroczny Festiwal będzie realizowany w Warszawie i zagranicą w ścisłej współpracy Fundacji Polska-Europa-Polonia z organizacjami polonijnymi, w tym z mediami polonijnymi na całym świecie, obejmując kraje europejskie o dużej imigracji w ostatnich latach, wschodnich sąsiadów Polski i państwa zamieszkania licznej Polonii – USA, Kanada, Australia. Aktywny udział w realizacji projektów złożonych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Polonijny Festiwal) i do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (Przegląd Filmów Polskich i Polonijnych "1050-lecie Chrztu Polski") potwierdziło wiele organizacji polonijnych i laureatów Festiwalu, m.in.:

  • Kanada - Stowarzyszenie Polska Jedność Narodowa Ottawa - prezes Jerzy Czartoryski
  • USA - Stowarzyszenie San Diego–Mazowsze - prezes prof. Janusz Supernak
  • Australia - Kościuszko Heritage Inc - prezes Ernestyna Skurjat-Kozek
  • Francja - Vox Pelegrina , Paryż - - prezes Agata Kalinowska-Bouvy
  • Dania - Parafia Sanct Marie Kirke - ks. Jan Zalewski
  • Ukraina - d. Polska Telewizja Donbas – prezes Inez Korecka oraz Portal Słowo Polskie,
  • Białoruś - Signis Białoruś , Festiwal Magnificat – prezes Jurij Goruliow

Komitet Honorowy Polonijnego Festiwalu składa się rokrocznie z przedstawicieli Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, świata nauki i kultury oraz władz wojewódzkich i samorządowych, które fundują nagrody festiwalowe. Pierwszą nagrodę w roku 2005 ufundował śp. Lech Kaczyński jako Prezydent m.st. Warszawy.

Patronat Osobisty nad Festiwalem do roku 2010 sprawował śp. Ryszard Kaczorowski – prezydent RP na Uchodźstwie.

Członkami Komitetu Honorowego byli m.in. śp. prof. Andrzej Stelmachowski, śp. Maciej Płażyński, europosłowie: Jadwiga Wiśniewska i Marek Jurek, poseł Adam Kwiatkowski, b. senator Piotr Łukasz Andrzejewski, Jan Cytowski – prezes Rady Polonii Świata, prof. Wiesław Jan Wysocki, prezes KSF Wiesław Domagalski. Nagrody festiwalowe przyznawane są przez Jury, któremu corocznie przewodniczy znany reżyser filmowy i telewizyjny – Paweł Woldan.

Przy okazji pokazów festiwalowych, organizowanych w kraju i zagranicą, powstaną realizowane m.in przez dotychczasowych laureatów Polonijnego Festiwalu, dokumentalne filmy i nagrania prezentujące sylwetki zasłużonych, miezkających za granicą Polaków. Z nagrań tych stworzony zostanie Polonijny Leksykon Multimedialny.

  • Zygmunt Gutowski - prezes Fundacji tel. +48 602126206
  • Magdalena Kozerska – wiceprezes Fundacji +48 502496181
  • Ryszard Łączyński – dyrektor Fundacji +48 502496182
Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”