Объявления

Projekt „Talenty na UMCS"

11.05.2019 11:02

Szanowni Członkowie Stowarzyszeń i Związków Polaków,

pragnę poinformować, że na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęła się druga edycja specjalnego projektu „Talenty na UMCS". Program dotyczy przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim w roku akademickim 2019/2020 na UMCS. Młodzi ludzie w ramach projektu mają możliwość podjęcia oraz odbycia kształcenia bez odpłatności i świadczeń stypendialnych o charakterze socjalnym. Nasz Uniwersytet oferuje czterdzieści cztery bezpłatne miejsca na poszczególnych specjalnościach oraz kierunkach studiów. Rekrutacja odbywa się na podstawie postępowania konkursowego przeprowadzonego przez wyznaczoną komisję konkursową.

Celem programu jest umożliwienie utalentowanej młodzieży z zagranicy podjęcia studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie bez odpłatności, w trybie konkursu. Pragnę dodać, że w postępowaniu konkursowym mogą brać udział cudzoziemcy, którym nie przysługuje prawo do bezpłatnego kształcenia na uczelniach polskich. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.kandydat.umcs.pl (także w wersjach językowych: angielskiej, ukraińskiej oraz rosyjskiej).

Warto w tym miejscu wspomnieć, że osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki w ubiegłorocznej rekrutacji na I rok studiów, przyjęliśmy bowiem ok. 800 studentów zagranicznych. Na Uniwersytecie studiuje obecnie ponad 1800 obcokrajowców z kilkudziesięciu krajów świata.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Państwa z prośbą o przychylne potraktowanie oraz rozpowszechnienie informacji o programie „Talenty na UMCS". Będziemy bardzo zobowiązani za wsparcie i zamieszczenie komunikatu o konkursie w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych Państwa instytucji.

Z wyrazarmi szacunku,
prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”